Přírodní zahrady.

prirodni_zahrada_oceneni

 

Mnoho původních rostlin a živočichů přichází v dnešní velmi intenzivně využívané kulturní krajině o své životní podmínky.

Naštěstí se stále více lidí přiklání k přírodnímu způsobu zahradničení a přírodní zahrady se stávají oázami rozmanitého života.

Co jsou vlastně přírodní zahrady, ekozahrady, permakulturní zahrady?

Základní myšlenkou těchto zahrad je sladit a harmonizovat potřeby přírody a potřeby člověka. Je to snaha o trvalou udržitelnost v péči o Zemi, bez pesticidů, herbicidů a dalších chemických prostředků.

Vzorem při zakládání těchto zahrad je sama příroda a zahrady většinou obsahují tyto prvky:

- živé ploty z našich původních keřů

- přirozené luční porosty

- ponechání původních porostů, či jejich částí

- divoké koutky

- mimořádná stanoviště, suchá či mokrá…

- listnaté stromy

- květiny a trvalkové záhony

- zeleninové a bylinkové záhony

- ovocné stromy a bobulové keře

- malá jezírka či tůňky pro obojživelníky

Způsoby obhospodařování v těchto zahradách jsou:

- kompostování

- domečky pro zvířecí pomocníky

- využití dešťové vody

- mozaikové sečení trávy, mulčování

- užívání k přírodě šetrných materiálů

Je velmi důležité, uvážlivě volit skladbu vysazovaných dřevin tak, aby se jednalo o naše původní druhy vyskytující se v naší přírodě, protože po tisíce let společného vývoje došlo k vzájemné adaptaci mnoha rostlinných a živočišných druhů. Pokud budou k výsadbě použity domácí druhy stromů a keřů vyskytujících se v okolí zahrady, tak se vám ji podaří velmi nenásilně propojit s okolní přírodou.

V takové dobře založené přírodní zahradě se lidé i další všemožní živočichové cítí doslova jako v ráji…

Heslem těchto zahrad je spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi.

V tomto stylu je založena také přírodní zahrada Na Přehájku, kterou je možno navštívit vždy během červnové akce víkend otevřených zahrad.

V této zahradě byly pořízeny všechny fotografie se zahradní tématikou umístěné na těchto webových stránkách.

prirodni_zahrada