Zahradnický seminář-vědomá tvorba zahradního prostoru.

 

Témata semináře:

- základní členění zahrady, návrhy výsadeb

- popis a základní orientace v druzích stromů, keřů a bobulovin

- zvýšené záhony, mulčování, kompostování, suché zídky…

- revitalizace starých výsadeb, např. sadů, okrasných keřů…

- jednotlivé druhy rostlin vzhledem k jejich požadavkům a podmínkám na daném stanovišti

- květiny, bylinky, zeleninová zahrada

- tůňky a jezírka

- původní keře naší přírody

- pylodárné a nektarodárné rostliny

- výsadba remízků, živé ploty…

- přírodní a permakulturní zahrady

- prvky louky, luční květiny

- dobří sousedé - které rostliny se navzájem podporují

Zahrada, která je založená s citem, která je v souladu s přírodními zákony, která podporuje život ve všech jeho formách, je zároveň zahrada hluboce léčivá a to jak pro své obyvatele, tak pro své široké okolí.

 

Více informací ohledně seminářů najdete na www.zahradyzivota.cz